Računovodske storitve

Računovodske storitve in svetovanje opravljamo za samostojne podjetnike, pravne osebe (d.o.o.), podjetja z dopolnilno dejavnostjo in društva.

 • mesečni prevzem poslovne dokumentacije,
 • knjigovodstvo v primernem obsegu – knjiženje,
 • vodenje glavne knjige,
 • vodenje saldakontov kupcev in dobaviteljev (domačih kot tujih),
 • obračun pavšalnih prispevkov,
 • priprava, izdelava in dostava vseh zakonsko določenih poročil,
 • vodenje evidenc osnovnih sredstev,
 • vodenje finančnega prometa preko transakcijskih računov in ročne blagajne,
 • vodenje evidenc, plačil in obračun DDV (v primeru zavezanca za DDV),
 • mesečni pregled in izpis odprtih postavk,
 • izdelava polletnih računovodskih izkazov,
 • izterjava dolžnikov preko E-izvršbe,
 • davčno svetovanje,
 • sestavljanje in izdelava letnih poročil poslovanja – zaključni račun (+ znesek mesečnega pavšala),
 • obračun plač.

Želite pomoč ali nasvet? Pišite nam in z veseljem vam pomagamo.

Invalid Input
Neveljaven e-mail.
Please type your full name.
Invalid Input
Invalid Input